Beknopt jaarverslag 2018 voor donateurs

Op onze kosten zijn in Guinee 360 cisternen gebouwd en 62 internationaal. Op kosten van de klant zijn 148 Cisternen gebouwd, spin-off dus. Samen 570 Calabash Cisternen in 2018. Onze strategie blijkt te werken. We bouwen in Guinee-Bissau en we verspreiden de knowhow van de Calabash Cistern door trainingen en de MANUALS in 3 talen.

Lees verder

Annual report 2018 for contributors

All together 556 Calabash Cisterns were built in 2018. Our strategy turns out to work. We build in Guinea-Bissau and we distribute the know-how of the Calabash Cistern through training courses and MANUALS in 3 languages. A new phenomenon is that African trainers travel through Africa to train colleagues: trainers from Guinea-Bissau, Congo and Kenya travel to Guinea-Conakry, Senegal, Tanzania and Malawi. Mutual development!

Lees verder

Beknopt jaarverslag 2017 voor donateurs

In 2017 heeft De Gevulde Waterkruik 441 drinkwatertanks gebouwd voor huishoudens, 355 in Guinee- Bissau en 86 tanks in andere Afrikaanse landen. Het resultaat past in onze strategie om de Calabash Tank te verspreiden (zie kaart). De politieke en economische ontwikkeling in Guinee-B. stagneert.

Lees verder

Annual report 2017 for contributors

Over the year of 2017, CLEAN WATER-HEALTHY VILLAGE project has built 441 drinking water tanks for households: 355 in Guinea-Bissau and 86 tanks in other African countries. The result meets our strategy to spread the building of Calabash Tanks (see map). The political and economic development of Guinea-B. is stagnating.

Lees verder

Voortgangsverslag voor donoren van De Gevulde Waterkruik, september 2017

De Gevulde Waterkruik steunt kleine boeren in Afrika met het verkrijgen van veilig drinkwater. Dit lukt steeds beter. In de eerste helft van 2017 hebben wij + 300 tanks opgeleverd voor ongeveer 3000 personen en we hebben 65 boerenzoons bijgeschoold of getraind in het vak tankbouwer.

Lees verder

Het verhaal van een samenwerking

Vorig jaar ging bouwondernemer Eerhard Mensink voor het eerst naar Afrika- naar Guinee Bissau. Hij reisde met vriend Paul Akkerman, projectleider van de Gevulde Waterkruik, een stichting die al duizenden zogenoemde ferro-cement tanks heeft gebouwd in Guinee Bissau. Mensink was meteen ‘verkocht’. Ook hij wil zich gaan inzetten voor de bouw van meer Calabash tanks voor een betaalbare en duurzame vorm van water harvesting in een Afrikaans land.

Lees verder