Beknopt jaarverslag 2017 voor donateurs

In 2017 heeft De Gevulde Waterkruik 441 drinkwatertanks gebouwd voor huishoudens, 355 in Guinee- Bissau en 86 tanks in andere Afrikaanse landen. Het resultaat past in onze strategie om de Calabash Tank te verspreiden (zie kaart). De politieke en economische ontwikkeling in Guinee-B. stagneert.

Lees verder

Annual report 2017 for contributors

Over the year of 2017, CLEAN WATER-HEALTHY VILLAGE project has built 441 drinking water tanks for households: 355 in Guinea-Bissau and 86 tanks in other African countries. The result meets our strategy to spread the building of Calabash Tanks (see map). The political and economic development of Guinea-B. is stagnating.

Lees verder

Voortgangsverslag voor donoren van De Gevulde Waterkruik, september 2017

De Gevulde Waterkruik steunt kleine boeren in Afrika met het verkrijgen van veilig drinkwater. Dit lukt steeds beter. In de eerste helft van 2017 hebben wij + 300 tanks opgeleverd voor ongeveer 3000 personen en we hebben 65 boerenzoons bijgeschoold of getraind in het vak tankbouwer.

Lees verder

Het verhaal van een samenwerking

Vorig jaar ging bouwondernemer Eerhard Mensink voor het eerst naar Afrika- naar Guinee Bissau. Hij reisde met vriend Paul Akkerman, projectleider van de Gevulde Waterkruik, een stichting die al duizenden zogenoemde ferro-cement tanks heeft gebouwd in Guinee Bissau. Mensink was meteen ‘verkocht’. Ook hij wil zich gaan inzetten voor de bouw van meer Calabash tanks voor een betaalbare en duurzame vorm van water harvesting in een Afrikaans land.

Lees verder

Beknopt jaarverslag 2016 voor donoren

In 2016 heeft De Gevulde Waterkruik 600 drinkwatertanks gebouwd in Guinee-Bissau en 50 lokale metselaars getraind. Meer dan vorig jaar dankzij royale giften. We hebben een nieuw initiatief: Onze Calabash Watertank oogst waardering, goed, goedkoop, eenvoudig en mooi. Het bestuur denkt dat veel kleine zelfvoorzienende boeren in Afrika erg geholpen zijn met een Calabash Watertank.

Lees verder

10 Years of Rain Water Harvesting

The project started 10 years ago after an intense outcry for help from the village Bedanda: People suffer from a severe lack of drinking water, children are ill and die of diarrhea, women walk for hours every day carrying drinking water. ‘‘From February, in the dry season, our wells are empty and if deepened we find salt water.’’

Lees verder