Welkom bij De Gevulde Waterkruik!

 

 

Welcome to CLEAN WATER – HEALTHY VILLAGE!

 Welcome to our website. You will find our most important information about the Calabash Cistern and our work for safe drinking water in the booklets below: Rain Water Harvesting in Guinea-Bissau 2005 -2015 and the MANUALS CALABASH CISTERN 2018 and 2019 (in English Portuguese and French).

 In the MANUAL you can find our know-how, which we want to share with you and other projects. You can also take a training course in Guinea-Bissau, see Training.

 The project CLEAN WATER – HEALTHY VILLAGE allows villagers and farmers to train each other to give themselves access to clean drinking water. In this way the villagers single-handedly achieve this precious UN Sustainable Development Goal no. 6. The project has no cars, no buildings, no officers. The project does, however, have motivated managers, skilled tank builders, who build for their own villages with locally available material and tools.

 Characteristics 

 • Rainwaterharvesting, vital supply of safe water for children and adults.
 • Self-sufficiency in the villages
 • man and environment friendly, sustainable
 • healthy children who have time to go to school,
 • vocational training for young people
 • employment opportunities
 • friendly cooperation

 

Welkom bij De Gevulde Waterkruik!

Welkom op onze vernieuwde website. U vindt onze belangrijkste informatie in de twee boekjes hieronder: Rain Water Harvesting in Guinea-Bissau 2005 -2015 en MANUAL CALABASH CISTERNS 2018 en 2019 (in het Engels, Portugees en Frans).

In de Manual vindt u onze knowhow, die we met u en andere projecten willen delen. U kunt ook een training volgen in Guinee-Bissau, zie Trainingen. 

 De Gevulde Waterkruik maakt het mogelijk dat dorpelingen en boeren elkaar opleiden om zich toegang te verschaffen tot schoon drinkwater. Zo halen de dorpelingen eigenhandig dit kostbare millennium doel. Het project heeft geen auto's, geen gebouwen, geen functionarissen. Wel heeft het project gemotiveerde managers, vakbekwame tankbouwers, die voor hun eigen dorpen bouwen met en plaatselijk verkrijgbaar materiaal en gereedschap.

De resultaten zijn: vitale watervoorziening voor kinderen en volwassenen, duurzaam watergebruik, opgeleide mannen en vrouwen, gezonde kinderen die tijd hebben om naar school te gaan, werkgelegenheid en inkomen.

Werkwijze

 • rainwaterharvesting
 • zelfvoorziening in de dorpen
 • mens en milieu vriendelijk, duurzaam
 • schoon drinkwater is het beste medicijn voor kinderen en ouders
 • vakopleiding voor jonge mensen
 • werkgelegenheid
 • vriendschappelijke samenwerking